Khi tôi đến Đức

CONFERENCE VIET

Thợ khách nữ, nữ công nhân hợp tác lao động, phụ nữ nhập cư và phụ nữ lánh nạn từ những năm 1970, 1980, 1990 và ngày nay kể về những kinh nghiệm của họ.

28 tháng Mười 2017 | 09:30 – 18:30 giờ29 tháng Mười 2017 | 10:00 – 18:30 giờ (+ nghỉ ngơi đến 21 giờ)

Địa điểm


Flutgraben e.V., Am Flutgraben 3, 12435 Berlin

Đăng ký

Trong tháng 10 năm 2017 tại Béc-lin International Women Space (IWS) sẽ tổ chức một hội thảo kéo dài hai ngày. Tại sáu cuộc thảo luận tại hội thảo, những người phụ nữ trước đây đến Tây Đức làm thợ khách, những phụ nữ đến Đông Đức làm công nhân hợp đồng, những phụ nữ nhập cư, những phụ nữ đến lánh nạn ở nước Đức thống nhất cũng như những phụ nữ Đức bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

…đọc tiếp

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s