آمدم وقتی به آلمان

CONFERENCEAR

کارگران زن مهمان، کارگران زن قراردادی، زنان

مهاجر و زنان پناهنده (از دهه‌های۱۹۷۰، ۱۹۸۰ ، ۱۹۹۰ و

امروز) تجربه‌هایشان را با یکدیگر به اشتراک

می‌گذارند

ادامه

 

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s